ATAPE NI NINI?

Chama cha Wanataaluma na Wajasiriamali Waadventista Wa Sabato Tanzania

Chama cha Wanataaluma na Wajasiriamali Waadventista Wa Sabato Tanzania (ATAPE – Association of Tanzanian Adventist Professionals and Entrepreneurs) ni chama kilichojengwa juu ya misingi ya imani ya Kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania kinachowaleta pamoja wanataaluma na wajasiriamali.  Chama hiki kilianzishwa mwaka 1998 na kundi la wanataaluma Waadventista wa Sabato ambao waligundua kuwa ni muhimu sio tu kutumia taaluma zao kwa manufaa ya mtu binafsi bali pia kwa ajili Bwana, washiriki wenzao ndani kanisa, na jamii kwa ujumla.  Kwa miaka mingi iliyofuata, kulikuwa na haja kubwa ya kuingiza wajasiriamali katika Chama.  Hatimaye, mwaka 2012, uamuzi ulifanywa, na jina ATAPE lilizaliwa.

Uongozi wa ATAPE

Uongozi wa Kitaifa

Chama chenye wanachama wanaompenda Mungu kwa mioyo yao yote, akili zao zote, nguvu zao zote na roho zao zote.

Kutumia taaluma, talanta, ujuzi, fursa na rasilimali zetu tulizopewa na Mungu katika Kanisa ili kutangaza injili kwa mataifa yote.

Kuhamasisha washiriki wa kanisa kutumia Taaluma zao walizopewa na Mungu, Talanta na Utajiri kwa ajili ya kuboresha ustawi wa washiriki wenzao na jamii wanayoishi, na kwa ajili ya kuendeleza kazi ya injili.

Malengo ya ATAPE

  • Kukuza ushirika wa Kikristo kati ya wataalamu na wajasiriamali Waadventista wa Sabato.
  • Kuunganisha wataalamu na wajasiriamali Waadventista Wasabato Tanzania kusaidia na kuendeleza kazi ya Mungu.
  • Kuwawezesha wanachama wake kupitia semina, mikutano, mikutano, na maonyesho wawe tayari kutambua vipaji na fursa zilizopo na kuzitumia.
  • Kuunda majukwaa tayari kwa wanachama kukutana na kubadilishana mawazo katika ngazi za kibinafsi na za kikundi.
  • Kudumisha umoja, mshikamano, maadili na utawala bora baina ya wanataaluma na wajasiriamali Waadventista wa Sabato Tanzania.
  • Kuwakumbusha na kuwatia moyo wanachama kuwa talanta na rasilimali walizonazo wamepewa na Mungu, hivyo wasizitumie kwa manufaa yao pekee au jamii inayowazunguka tu bali pia wazitumie kwa utukufu wa Mungu ili kusaidia na kuendeleza Kanisa kufikia malengo yake.

Kua mwanachama wa ATAPE

ATAPE inatambua Wanataaluma kama wale walio na vyeti wanaowakilisha fani walizosomea kutoka taasisi au vyuo vinavyotambuliwa na serikali. Wajasiriamali ni watu wenye uwezo wa kuona, kutambua, na kuchukua fursa zilizopo kwa faida yao wenyewe, Kanisa, na jamii inayowazunguka.

Wabia ATAPE

ATAPE inashirikiana na mashirika mengine, ndani ya Tanzania na nje ya nchi, kuelekea lengo lao la pamoja la kuboresha ustawi wa jamii na kushiriki ujumbe wa injili.